FE – POPW

Projekt pt.: „Rozwój działalności eksportowej firmy P.H.U. "Pal-Drew" Piotr Żabiński na wybranych rynkach zagranicznych”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa, 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

FE-RPO

Zakupu przez firmę P.H.U. „Pal-Drew” Piotr Żabiński usługi doradczej od profesjonalnego podmiotu w celu zbudowania silnej pozycji rynkowej i podniesienia poziomu konkurencyjności firmy w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego działanie 1.3. Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości).

PROJEKT UE

P.H.U. „PAL-DREW” Piotr Żabiński realizuje projekt POPW.01.02.00-28-0103/21 pt.: ,, Ekspansja firmy P.H.U. "Pal-Drew" Piotr Żabiński na nowe perspektywiczne rynki zagraniczne w postaci Szwecji i Danii’’ w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

PAL-DREW

Siedziba firmy

ul. Berylowa 7, Gronowo Górne,
82-310 Elbląg

+48 55 236 68 00
+48 601 202 321

palety@paldrew.eu

 

Oddział Gdańsk

ul. Kartuska 473,
80-177 Gdańsk

+48 605 132 200

Obsługa klienta

Kontakt
Polityka prywatności

Wejdź na:

© 2024 PAL-DREW Designed by Happy Business

Strona przygotowana dla Pal-Drew Piotr Żabiński na potrzeby projektu pt.: „Rozwój działalności eksportowej firmy P.H.U. „Pal-Drew” Piotr Żabiński na wybranych rynkach zagranicznych”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa, 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP